Vigsel i utlandet

 • I utlandet kan ni gifta er inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet.
 • Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum.
 • Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Inför svensk myndighet Om en av er är svensk medborgare och ni vill gifta er inför en svensk myndighet.

 • Ni kan då gifta er på en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller hos Svenska kyrkan.
 • Utrikesdepartementet har information om vilka ambassader och konsulat ni kan gifta er på.
 • Hos Svenska kyrkan finns information om var ni kan gifta er enligt Svenska kyrkans ordning i utlandet.

OBS! Om ni ska gifta er inför en svensk myndighet i utlandet ska ni ta med er intyg om vigsel/hindersprövning som ni får efter att Skatteverket hindersprövat er.

Inför utländsk myndighet

 • Om ni ska gifta er inför en utländsk myndighet kan ni behöva visa att ni har rätt att gifta er.
 • Är ni svenska medborgare kan ni göra det genom att visa upp var sitt äktenskapscertifikat.
 • Är ni folkbokförda men inte svenska medborgare kan ni i stället ta ut var sitt personbevis där era civilstånd framgår.
 • Ett äktenskapscertifikat är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig.
 • Det betyder att om ni är två svenska medborgare som ska gifta er inför en utländsk myndighet så kan ni behöva varsitt certifikat.
 • Äktenskapscertifikatet innehåller uppgifter om dig och din blivande make/maka.
 • Endast du som är svensk medborgare kan få ett äktenskapscertifikat.

Äktenskapscertifikat Om du är folkbokförd i Sverige ansöker du om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett “Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran” (SKV 7881). Är du bosatt i utlandet ska du i stället kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Har du några frågor kan du kontakta Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567 567. Mer info: Skatteverket.se (klicka på länken för att komma direkt till ”Att gifta sig i Sverige eller i utlandet”)