Vigsel i Sverige

 • Ni kan gifta er i Sverige även om ingen av er är bosatt i Sverige.
 • Inför en vigsel i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.
 • När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket.
 • Dessa ska ni lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan ni vigas på två sätt:

 1. Inom ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel).
  Kontakta det aktuella samfundet, t.ex. en församling i Svenska kyrkan, för närmare information om religiös vigsel.
 2. Inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har bestämt (borgerlig vigsel).
  Borgerlig vigsel bokar du hos kommunens kansli.

Vad händer efter vigsel?

 • Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intyget för vigsel och skickar tillbaka det till Skatteverket.
 • Vigseln registreras därefter i folkbokföringen.
 • Har ni med er ett hindersprövningsintyg från ett annat nordiskt land och gifter er i Sverige ska vigselförrättaren skicka en underrättelse om vigseln till Skatteverket.
 • Skatteverket registrerar därefter vigseln i folkbokföringen.