Hindersprövning

Innan man gifter sig måste man begära en så kallad hindersprövning. En hindersprövning krävs för att se så att det inte finns några hinder för äktenskapet. Till exempel får man intyga att man inte redan är gift eller registrerad med någon partner eller att man inte är nära släkt med varandra. Likaså måste man ange om man har varit gift tidigare och i så fall hur många gånger. Är någon av parterna under 18 år måste man få särskild dispens från länsstyrelsen.

Blanketten för hindersprövning fyller man i tillsammans med den man ska ingå äktenskap. Därefter lämnar man in den till skatteverket. Väljer man att skicka in den ska den bevittnas av två andra personer för att vara giltig. Finns det inga hinder för äktenskapet skickar skatteverket intyg om hindersprövning. Intyget är giltigt i 4 månader och det måste ges till vigselförrättaren. Det ska nämligen vara underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får sedan paret ett vigselbevis eller ett utdrag ur vigselprotokollet och vigselförrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Enligt svensk lag får ni INTE gifta er pga. följande:

 • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni endast gifta er om ni har tillstånd från länsstyrelsen.
 • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
 • Om någon av er är redan gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid när man ska gifta sig i Sverige. Alltså även om ingen av er som gifter er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln.

Hindersprövning utomlands När vigseln ska ske inför svensk vigselförrättare i utlandet kan hindersprövning ske vid svensk ambassad eller svenskt konsulat.

Utländska medborgare När utländska medborgare vill vigas inför svensk myndighet prövas rätten till äktenskap enligt hemlandets lag. Annars riskerar vigseln att bli ogiltig i det landet. Paret bör vända sig till det lands ambassad man vill att vigseln ska gälla för att få besked om vad som krävs.

Vid ansökan om hindersprövning för utländska medborgare ska enligt regeringens kungörelse paret bl. a visa upp intyg av behörig myndighet i den främmande staten att det inte föreligger hinder mot äktenskap enligt dess lag.

Undantag för ovanstående regler finns, bl. a när en utländsk person bott i Sverige i mer än 2 år.

(Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.) Källa: Bröllopsguiden

 

Så här ansöker ni om hindersprövning

 • Ansök om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och lämna den till Skatteverket.
 • När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader.
 • Ni ska ta med intygen till vigselförrättaren som sedan fyller i vigselintyget och skickar det till Skatteverket.

Hur ni ska ansöka om hindersprövning beror på vilken anknytning ni har till Sverige.

Behöver ni mer information som gäller nedanstående kan ni hitta på Skatteverkets hemsida:

 • Ni båda är folkbokförda i Sverige
 • En av er är inte folkbokförd i SverigeSkatteverket hindersprövning bröllop
 • Ingen av er är folkbokförd men minst en är medborgare i Sverige
 • Ingen av er är folkbokförd eller är medborgare i Sverige
 • Någon av er har varit gift eller registrerad partner tidigare
 • Ni har en hindersprövning från ett annat nordiskt land
 • Anmäl efternamn till Skatteverket

Hämta blanketten: Hinderprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880)

Mer info – Skatteverket.seFöre vigsel – hindersprövning