Category Safari

Upplev nationalparken Serengeti

Serengeti är en enormt stor nationalpark som ligger i den norra delen av Tanzania. Med sina nära nog 15 000 kvadratkilometer är Serengeti den till ytan näst största nationalparken i hela Tanzania. Dessutom finns parken sedan 1981 uppsatt på FN-organet UNESCO:s…

Niassa Reservatet

Reservatet är till ytan lika stort som Danmark och har ett av världens största Miomboträdlandskap. Niassa är också täckt av savann, våtmarker och skog. Reservatet har som mål att inte bli en vanlig safaripark utan vill satsa på att bli en…

Niassa Reservatet

Reservatet är till ytan lika stort som Danmark och har ett av världens största Miomboträdlandskap. Niassa är också täckt av savann, våtmarker och skog. Reservatet har som mål att inte bli en vanlig safaripark utan vill satsa på att bli en…