Borgerlig vigsel

Den borgliga vigseln blev möjlig i Sverige 1863, men först 1908 var den tillgänglig för alla. Ur laglig synvinkel är det ingen skillnad mellan en kyrklig och en borglig vigsel.

Hur?

  • Den borgliga vigseln hålls på tingshuset, i stadshuset, rådhuset eller på plats som brudparet själva valt.
  • Det krävs två vittnen och kan ni inte ordna detta själva kan tingsrätten ordna det.
  • Det krävs inga ringar, eller några speciella festliga kläder.

Vad kostar det?

  • Den borgliga vigseln är kostnadsfri
  • Om vigseln sker utomhus eller på annan plats än tingshuset/stadshuset kan ni behöva ersätta vigselförrättaren för resekostnader.

Vigselakten
Det finns en längre och en kortare form vid borglig vigsel. Den långa, som också bara är ca 2 minuter långt, lyder som följer:

“Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru att älska henne i nöd och lust?” (Svar Ja)

“Tar du NN denna NN till din man att älska honom i nöd och lust? (Svar Ja)

“Ge varandra handen till bekräftelse på detta” (Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

“Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig att det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem”.


Den korta versionen lyder:
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru? (Svar ja)

“Tar du NN denna NN till din man? (Svar ja)

“Jag förklarar er nu för äkta makar”.

Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. I anvisningarna för borgerlig vigsel nämns inte vigseltal, men det förekommer att vigselförrättaren säger några ord. Efter vigseln anteckningar vigselförrättaren i ett protokoll om vigseln.

Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingått äktenskap går det bra. Då vänder man sig till den församling man tillhör, de kan ordna med en s.k. välsignelsegudstjänst.

Förberedelser borgerlig vigsel
Även för en borgerlig vigsel måste man naturligtvis bestämma en plats där ceremonin och ett datum för vigseln. För att boka plats och tid för en borgerlig vigsel vänder man sig till kommunkontoret eller tingsrätten i den ort där man vill gifta sig. Många gånger kan en borgerlig vigsel bokas med kort varsel, men vill man ha ett specifikt datum eller något speciellt arrangemang är det en god ide att vara ute i god tid för att vara säker på att man får det man vill.

Vigselförrättare
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. En borgerlig vigselförrättare kan t.ex. vara borgmästare, kommunalråd eller en rektor.

Den vanligaste platsen där ett borgerligt bröllop äger rum är Rådhuset eller Stadshuset. Men kommer man bara överrens med sin vigselförrättare kan bröllopet ske i princip var som helst. Att gifta sig i Stadshuset eller Rådhuset är gratis. Likaså kostar inte vigselförrättaren någonting. Väljer man däremot att gifta sig på någon annan plats får man betala resan för vigselförrättaren. Under vigseln ska det medverka minst två vittnen som är över 18 år. Vill man inte ha någon från den egna släkt eller vänkretsen kan man kalla två kommunala tjänstemän.

Exempel på vigselanmälan

  Vänd er till kommunalsrådet/Stadskontoret där ni tillhör för mer info!